Когнитивно-поведенческа психотерапия

Когнитивно-поведенческата психотерапия (КППТ) е съвременен и широко използван подход, фокусиран върху разрешаване на проблема. КППТ е насочена към извършване на промени в дисфункционалното мислене и стил на поведение на клиента. Промяната в начина на мислене на клиента води до отшумяване на симптомите и  до устойчиви емоционални и поведенчески подобрения.

В цял свят КППТ се използва като самостоятелна или допълнителна форма на помощ при изключително широк спектър от състояния – както  проблеми, свързани с ежедневното функциониране, така и различни психични разстройства. В България тя е призната от Българската асоциация по психотерапия за легитимна психотерапевтична модалност.

Когнитивно-поведенческата психотерапия е ефективна при различни категории от населението, независимо от произход или ниво на образование, както при възрастни, така и при подрастващи. Прилага се успешно при психични разстройства депресивни, тревожни (генерализирано, паническо, посттравматично, обсесивно-компулсивно, агорафобия, социална и др. фобии, здравна тревожност), хранителни, зависими, личностови. Установено е също така, че използването на КППТ води до успешни резултати при работа с: психосоматични заболявания, хронични състояния (умора, болка), професионално прегаряне (бърнаут), комуникативни проблеми, свързани с междуличностни и партньорски взаимоотношения и др.. КППТ е приложима също и в семейната терапия. В комбинация с медикаменти КППТ е полезна и при лечението на психози – биполярно афективно разстройство (БАР), шизофрения.

Човек се безпокои не от това, което се случва, а от значението, което му придава (А. Бек)

Когнитивно-поведенческата психотерапия е изградена върху идеята, че проблемът на клиента е проблем на неговото мислене. Според КППТ изкривено мислене формира негативните емоции и дисфункционалното поведение на клиента. То стои както в основата на всички психични разстройства на личността, така и на проблемите на ежедневното функциониране. Такова мислене е резултат на системни изначални грешки (когнитивни изкривявания) в интерпретацията на клиента за него самия и неговия живот. Затова в процеса на терапия насочвам вниманието на клиента към такива мисловни грешки и му помагам да реструктурира своето негативно мислене по посока към по-реалистични и адаптивни обяснения на разстройващите го ситуации. Именно идентифицирането, реалистичната оценка и промяната на дисфункционалните възгледи и вярвания на клиента водят до подобряване на състоянието му, до хармонизиране на неговите преживявания и поведение.

В хода на когнитивната терапия клиентът постига значително редуциране на негативното преживяване – намалява се психичното напрежение, което той изпитва и се облекчават симптомите (емоционални, поведенчески, физиологични). Клиентът постига в голяма степен себеосъзнаване, което на свой ред води до това, той да започне да носи по-голяма отговорност за себе си и живота си, да получи по-голям шанс за удовлетвореност в него.

При провеждане на когнитивно-поведенческа психотерапия заедно с клиента преминаваме през следните стъпки:

1) промяна в начина на мислене и интернализация на новите по-адаптивни мисловни нагласи

2) промяна в моделите на поведение, което ще позволи на клиента да чувства и мисли различно

Работя с предварително записан час. Можете да се свържете с мен по телефона или на формата за контакт. Ако предпочитате, можете да ми пишете на имейл a_philipova@abv.bg