Събития

Част от моята работа като психолог е да водя различни събития – семинари, тренинги, работни групи, обучения и други формати за обмяна на опит и подобряване на уменията. Моята мисия като лектор е да дам насоки и да предложа ефективни мерки за справяне с различни ситуации – контрол на стреса на работното място, подобряване на комуникацията, основни аспекти при работа с деца и тяхното отглеждане, личностно усъвършенстване. Аудиторията може да включва служители, родители, ръководни екипи, професионалисти от сферата на образованието. Формата на провеждане най-често е съчетание от лекторска част и интерактивна част с ролеви игри и активно участие от страна на участниците. 
Ако желаете да организирате свое събитие и се нуждаете от психолог-психотерапевт като лектор, моля свържете се с мен чрез формата за контакти.

Предстоящи събития

No posts found!

Минали събития

Плакат на тренинг Анти-стрес, провеждан от психолог Аделина Филипова, Варна

Тренинг „Анти-стрес“

Тренинг „Анти-стрес“ Тренинг за професионалисти от сферата на предучилищното образование Тренингът се състоя на 12. 10. 2018 г. в ДГ „Мир“ –  гр. Дулово. Предвид натоварения и...

Вижте повече