Афиш за серия семинари "Диалог за нашите деца" с психолог Аделина Филипова

СЕМИНАР за родители „Диалог за нашите деца“ 

на тема „Емоционално и социално развитие на децата в предучилищна възраст“

Кога: 12. 05. 2017 г .

Къде: Детска градина „Роза“, гр. Силистра

Начинът, по който родителите комуникират със своите деца, е основен фактор при формиране личността на детето и за неговото интелектуалното развитие. В тази връзка на 12. 05. 2017 г., от 17 ч. в  ДГ „Роза“, гр. Силистра ще се проведе семинар за родители на теми „Комуникацията „родител – дете“ и „Детската агресия“. 

На семинара ще бъдат разгледани въпроси, като:

  • Значението на начина, по който общуваме с детето. Какви потребности удовлетворява в себе си детето в общуването с възрастните и връстниците? (за потребността от ПРИЗНАНИЕ) Ролята на безконфликтната и конфликтната комуникация.
  • Агресивното поведение като симптом за нарушена комуникация. Защо детето реагира с агресия? Какво е „агресивно дете“ и всяка агресивна реакция ли е нездрава.

Семинарът е с продължителност 120 мин., в рамките на които ще получите компетентна информация от психолог-психотерапевт, консултиращ родители по въпроси на детското развитие и възпитание. Също така ще имате възможност да поставите важни за Вас въпроси, на които да получите професионално мнение.

Срещата включва лекционна част, целяща да запознае теоретично присъстващите със съвременния разбиране за общуването и взаимодействието между родители и деца, като формиращ и изграждащ детската личност фактор. Също така ще бъде отделено време за въпроси и отговори, в което да попитате важни за вас неща и да получите професионално мнение.    

Заедно с ръководството на ДГ „Роза“ ще се радваме да сме Ви полезни в пътя ви на изграждане като добри родители и заедно да правим най-доброто за НАШИТЕ ДЕЦА!

Сподели