В съгласие със себе си

Човек, който е в хармония със себе си, е човек, който приема себе си.


От психологическа гледна точка, състоянието на съгласие със себе си е състояние на равновесие. То носи усещане за спокойствие, вътрешна удовлетвореност и радост.


Какво означава, да живеем в съгласие със себе си? … означава да приемаш себе си!Намирайки се в съгласие със себе си, човек знае точно какво иска от живота и се чувства свободен, да се заеме със собствените си занимания. Приемайки себе си, човек изгражда собствена ценностна система, която не се влияе от действията и мненията на другите. Той води такъв начин на живот, който е значим за самия него, а не за заобикалящите го. Наслаждава се в пълна степен на живота и успехите си, без да се сравнява с другите и се чувства спокоен и безметежен. Осъзнава напълно нравствените си норми, ценности, нагласи към живота и се ръководи директно от тях. Доколко човек се чувства хармоничен, се определя от това, дали е удовлетворен от това, което е постигнал, дали осъзнава какво действително иска от живота. Именно след такова осъзнато разбиране се откриват нови пътища и хоризонти за бъдещи действия. Намиращият се в съгласие със себе си човек не тъгува за миналото, не се обвинява за минали действия, мисли, решения, дори и те да не са такива, каквито би му се искало да бъдат. Нищо от това, което се случва в живота на човека, не е напразно. Човек се развива само благодарение на личния си жизнен опит. Приемайки себе си, човек умее да си поставя реални, постижими цели, вслушвайки се в себе си и без да отрича външната реалност.

Живеейки в съзвучие със себе си, човек е внимателен към реакциите на своя организъм, предизвикани от събития, случили се по-рано в живота му. Развитието на такъв рефлекс помага за вземането на правилни решения. Но това се случва само, ако дадена реакция отразява настоящата действителност, а не ситуация от миналото, нанесла психологическа травма. Преживявайки нещо неприятно в миналото, в настоящето човек се затваря за всичко напомнящо му за това, опитвайки се да отбягва подобни ситуации. Необходимо е да разпознаваме, доколко възникналата реакция е актуална за дадения момент и изхождайки от това да направим верни изводи за нея.

Бидейки в съгласие със себе си, човек е в състояние да взема сам решения, ръководейки се от собствените си принципи. Той може да носи отговорност за взетите решения, без да обвинява другите в случай на неуспех.
Придобилият вътрешна съгласуваност човек знае, че неговите постъпки невинаги ще се харесват на околните. Понякога те могат да засегнат неговите близки и приятели, да ги разочароват, а понякога просто да не бъдат разбрани и приети от другите. Човек продължава да се занимава с това, което смята за необходимо в дадения момент, без оглед на появило се негативно отношение от страна на другите. Това, което отличава хармоничната личност, е уважението на чуждото мнение, умението да цени правото на всеки да приема и разбира себе си. Не изисква от другите да приемат неговата гледна точка.

Да живеем в мир със себе си означава

  •  да приемем, че всички грешим
  •  да можем да признаваме собствените си грешки и да се научим да живеем с тях
  •  да се опитваме да ги поправим
  •  да се приемаме такива, каквито сме, независимо от миналия ни опит

 

Сподели