ТРЕНИНГ за професионалисти от сферата на предучилищното образование

Кога: 12. 10. 2018 г.

Къде: в ДГ „Мир“ –  гр. Дулово.

Плакат на тренинг Анти-стрес, провеждан от психолог Аделина Филипова, Варна

Предвид натоварения и високостресов характер на професията „детски учител“ и с оглед необходимата грижа за психо-емоционалното състояние на изпълняващите тази професия се проведе тренинг, предназначен за работа с детски учители. Тренингът е част от по-обхватна програма за емоционална компетентност и следва да помогне на участниците в него,да се научат да остават в зоната на комфорт и професионална ефективност.

Снимка от семинар Анти-стрес с Аделина Филипова в ДГ Мир, гр. Дулово

Задачата на тренинга е участниците в него да бъдат запознати с актуалното разбиране за стрес, почиващо на научни изследвания, както и със съвременни подходи за превенция на стрес.

Целта е, присъстващите на тренинга да получат повече преживелищен опит, през който да повишат своята емоционална компетентност. Последната лежи в основата на себепознанието, което е основен фактор в превенцията на стрес. Детските учители имат възможност да усвоят нови умения, свързани с осъзнаването и по-доброто управление на собствените емоции. Присъстващите следва да получат знания и умения за някои релаксиращи техники, както и за подхода „майндфулнес“. Участниците следва да осъществят „среща със себе си през играта“, което ще подпомогне тяхното отпускане и зареждане с повече позитивни емоции.

Тренингът е изграден в две части и включва психо-обучение в съчетание с активно участие на участниците през ролеви игри.

Снимка от тренинг Антистрес с учители от гр.в Дулово

В първата и втората част теоретично е представена  в PowerPoint презентация  темата за психологическия стрес на работното место и подходи за превенция. В тренинга преобладават ролевите игри, които осигуряват преживелищен опит, през който по-достъпно да бъде обяснена и разбрана идеята за превенция на стрес.

Снимка от тренинг с учители на тема Антистрес - психолог Аделина Филипова

Участниците ще имат възможност да измерят с професионален тест своето ниво на стрес. Ще им бъдат предоставени и други нагледни материали на хартиен носител.

Сподели