ПРЕЗЕНТАЦИЯ, която разглежда основни понятия, свързани с ЛГБТИ+ общността и основни концепции, които имат отношение към добри стандарти за осигуряване на психологично консултиране на ЛГБТИ+ клиенти и техните близки.

Презентацията има за цел да повиши осведомеността на специалисти, осигуряващи психологична подкрепа на тази група клиенти.

Сподели