Взаимоотношения

Семинар “Психология на конфликтите в офиса: типове личности и стратегии за справяне”

Къде: събитие на RDM – HR Експерт 2020 г. / https://www.rdm-bg.com/ Кога: 17. 01. 2020 г., гр. София / https://www.rdm-bg.com/hr-expert-rdm-2020-g-sofiya 20. 01. 2020 г., гр. Варна / https://www.rdm-bg.com/hr-ekspert-2020-g-varna

Съзависима или съзнателна връзка

Близките взаимоотношения изискват определено ниво на осъзнатост/съзнателност. За много хора факта, че ние сме тези, които създаваме и сме отговорни за трудностите в нашите взаимоотношения е труден за възприемане. Това е основополагащ факт, който променя …

Съзависима или съзнателна връзка Към статията »