Синдром на Атлас

Подобно на Атлас, който носел света на раменете си,
хората със синдром на Атлас вярват, че трябва да решават всеки проблем, оставяйки собствените си потребности на последно място.