Основни понятия и концепции свързани с ЛГБТИ+ общността

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, която разглежда основни понятия, свързани с ЛГБТИ+ общността и основни концепции, които имат отношение към добри стандарти за осигуряване на психологично консултиране на ЛГБТИ+ клиенти и техните близки. Презентацията има за цел да повиши …

Основни понятия и концепции свързани с ЛГБТИ+ общността Към статията »