Въведение в транзакционния анализ (курс 101)

СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ, което отговаря на стандартите на Европейската асоциация по транзакционен анализ и завършва с международно валиден сертификат, който дава право на продължаващо обучение в транзакционния анализ и сертифициране в целия свят. Кога? 29. 09. …

Въведение в транзакционния анализ (курс 101) Към статията »