Психологично консултиране и психотерапия

Практиката ми на психолог-психотерапевт е свързана с това, да предлагам на клиентите си психологично консултиране* и когнитивно-поведенческа психотерапия (КППТ)**. Психологичното консултиране и психотерапията са терапевтични подходи, при които в резултат от взаимодействието с клиента се постига стабилизиране на емоционалното състояние и/или подобряване на стила на общуване и живот. 

Работя с юноши и възрастни – индивидуално, семейноПродължителността на една сесия е 60 мин.. Препоръчително е сесиите да се провеждат веднъж седмично, освен ако състоянието на клиента не изисква друго. Консултациите (сесиите) се провеждат при пълна конфиденциалност на споделената информация. Взаимодействието с клиента в условия на доверителни отношения и защитена среда му позволява да постигне значителна дълбочина на споделяне и преработване на несъзнавани за него вътрешни конфликти. Такова взаимодействие оказва върху клиента терапевтично въздействие, свързано с позитивна промяна в неговите преживявания и поведение. Като когнитивно-поведенчески консултант аз използвам техники, насочени към  разрешаването на конкретни актуални проблеми на клиента, за които е потърсил професионална помощ. В хода на консултирането постепенно водя клиента от едно по-общо изследване на проблема към фокусиране върху специфичната проблемна област. Придружавам го в изследването на начина, по който неговите мисли и убеждения (вярвания) са свързани с неговите емоции и как те влияят върху поведението му. Помагам му да достигне до по-ефективни стратегии за справяне с конкретните проблеми. Във връзка с това подпомагам клиента да формулира своя проблем и го обучавам да изгражда по-ефективни алтернативи за неговото разрешаване. За времето между отделните сесии поставям на клиента задачи за трениране на нови умения в естествена среда.  За тази цел е необходимо клиентът да поеме активна роля за собствената си промяна и отговорност за взетите от него решения и последствията от тях.

С помощта на моята професионална подкрепа клиентът:

• се потапя в процес на себеизследване, търсене на отговори на важните за него въпроси и откриване на по-добри за него решения

• изгражда нова гледна точка, през която да види себе си и проблема по нов начин

• изгражда или доразвива своя ресурс за по-ефективно справяне с ежедневните предизвикателства, повишава устойчивостта си на стрес

• развива нови социални умения

В процеса на консултиране и/или психотерапия помагам на клиента да овладява нови модели на мислене и поведение, в резултат на което той  развива своята личност. Като цяло клиентът получава по-добър шанс да живее продуктивно и пълноценно, да изпитва удовлетворение от живота.

Психологичното консултиране и психотерапията са насочени към:

♦ Хора, които нямат психиатрични проблеми, но се нуждаят от психологическа помощ. Клиентите участват в качеството си на здрави индивиди, които се нуждае от помощ за справяне със стресови състояния и преодоляване на житейски кризи. Това са хора, които в ежедневието изпитват трудности при разрешаването на проблеми и вземане на решения, свързани с:

  • работа или училище
  • кризи в личния живот
  • конфликти в семейството
  • липса на увереност и самоуважение
  • трудности при вземане на решения
  • поддържане на междуличностни отношения
  • развитие и усъвършенстване на личността

♦ Хора, които страдат от различни психични разстройства, като: депресивни, тревожни (генерализирано, паническо, обсесивно-компулсивно, посттравматично, здравна тревожност, агорафобия, социална и др. фобии), зависими, хранителни, личностови.


Работя с предварително записан час – по телефона или на формата за контакт тук. Ако предпочитате, можете да се свържете с мен на имейл a_philipova@abv.bg


* Психологичното консултиране има за цел промяна само в определена област от функционирането на клиента

** Психотерапията е насочена към постигане на стабилна положителна промяна в многобройни сфери от живота на клиента