ЛГБТИ-консултиране

ЛГБТИ консултиране за хора с различна сексуална ориентация и техните близкиЛГБТИ*-консултирането е психологично консултиране при хора с различна сексуална ориентация** и полова идентичност***. То включва също така консултиране на близките на ЛГБТИ-клиентите.

В моята работа аз предлагам психологическа подкрепа на хора от ЛГБТИ-общността , а в качеството ми на психолог към фондация „Сингъл Степ“, България осигурявам психологично консултиране на ЛГБТИ-младежи и техните семейства.

Неразбирането на формиращите механизми на хомосексуалността ражда страх у обществото, който води до отхвърляне и до лошо, обидно или унизително третиране на ЛГБТИ-хората. Да се чувстваш различен, неприет и отхвърлен е тежко бреме, с което никой не може дълго да живее. А за хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност това е ежедневие. За ЛГБТИ-младежите е още по-трудно, защото трябва да се справят или с бремето на „живот в тайна“, или с предизвикателството да се разкрият. И не на последно место за родителите на ЛГБТИ-младежите проблемът съществува в свои собствени измерения. В този труден път и юношите, и техните родители се нуждаят от професионална подкрепа, предложена в приемаща и подкрепяща среда.

Основните нужди на ЛГБТИ-хората се отнасят до тяхното ПРИЕМАНЕ и интегриране в обществото такива, каквито са, до тяхното равно третиране и участие в обществения живот. Тъй като страната ни е социално консервативна, предразсъдъчното обществено мислене води до отхвърляне и дискриминиране на ЛГБТИ-хората. Това е основната причина, да не могат да бъдат пълноценни личности в обществото и да срещат трудности в ежедневното си функциониране. Незачитането на личните преживявания на хората с различна сексуална ориентация, както и незаслужената враждебност към тях могат да породят у тях силен дистрес и суциден риск. Често стават мишена на омраза, тъй като не отговарят на стереотипите за полови роли и не се държат и не изглеждат така, както обществото изисква от тях. Понякога стават жертви на физическо или емоционално насилие, а заради своето различие могат и да бъдат изгонени от работа.

Друг проблем пред ЛГБТИ-младежите е въпроса с разкриването. Нуждата, да направят публична своята различност, поставя огромно предизвикателство пред тях. А решението за „излизане на светло“ е дълбоко лична дилема на всеки. Страхувайки се от реакцията на околните към своето различие, ЛГБТИ-хората прикриват идентичността си и начина, по който се чувстват, а това се отразява върху тяхното самочувствие. За да могат да живеят свободно, трябва да се „разкрият“ и да заявят, че са различни от очакванията към тях. Основен проблем на ЛГБТ-младежите във връзка с тяхното разкриване е да се справят с отхвърлянето от страна на техните родители и приятели. Много тийнейджъри от ЛГБТ-общността, след като се разкрият, се чувстват дискриминирани от своите родители, приятели или съученици. След „излизането на светло“ мнозинството от хомосексуалните юноши получават пренебрежителни или дори враждебни реакции от страна на родителите си или други членове на семейството. Често се сблъскват със злонамерено отношение, както от близки, така и от приятели.

Родителите на ЛГБТ-младежите, също имат нужда от време за осъзнаване и приемане на променената ситуация. Не рядко се самообвиняват, изпитват срам или отвръщат с гняв и агресия, като отправят вербални заплахи или директно нападат физически.

Както тийнейджърите, така и техните родители най-често се опитват да потушат своите истински чувства. Този процес е свързан със силен психологически стрес и нерядко води до психични и психосоматични симптоми. Оказването на подкрепа, приемане и разбиране от професионалист са от изключителна важност в периода на преход, както за младежите, така и за техните родители.


Ако сте част от ЛГБТИ-общността и се нуждаете от консултация, можете да си запишете час през формата за контакт или като се свържете с мен по телефона или на имейл-адрес a_philipova@abv.bg.


За проблемите с разкриването, научете повече в „Излизане на светло“ … а след това!?

*какво е ЛГБТИ

**какво е сексуална ориентация

***какво е полова идентичност