Онлайн-консултиране

Онлайн-консултирането е съвременна, удобна и  лесно достъпна форма на психологично консултиране, което се осъществява през скайп-връзка. Онлайн-консултирането е услуга, която се провежда в удобно за вас време и място, и ви спестява време. Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряват пълна конфиденциалност на споделената информация

Предимство на тази форма на консултиране е, че тя преодолява ограниченията на избор на психолог или психотерапевт само в рамките на населеното место, в което живеете. Това ви дава по-голяма свобода в избора на специалист, на когото да се доверите.

Консултиране през онлайн-връзка позволява също така да не се прекъсва процеса на консултиране, когато клиентът е в отпуск или в командировка. Това е удобен начин за провеждане на сесия при извънредна ситуация на невъзможност да се посети кабинета.

И не на последно место когнитивно-поведенческите техники, които използвам в практиката си, са изключително подходящи за тази форма на консултиране. Те позволяват лесно и удобно приложение при работа през скайп. Част от работата включва обучение на клиента в различни когнитивни и поведенчески техники, което позволява провеждането на онлайн-сесии.

 

Онлайн-консултирането е подходящо за хора:

  • от населени места, в които няма достъпни психологически услуги
  • които не се чувстват напълно готови или по субективни причини се притесняват да посетят специалист в неговия кабинет
  • които имат натоварен график
  • които живеят в чужбина

Онлайн-консултирането не е подходящо за клиенти, които:

  • имат диагноза за психично разстройство, изискващо сериозна психиатрична намеса; това са клиенти, които представляват опасност за самите себе си или за другите;
  • при които има сериозен суициден риск;

За провеждане на онлайн-консултация можете да запишете час през формата за контакт или по телефона. Ако предпочитате, можете да се свържете с мен на имейл адрес a_philipova@abv.bg.

Заплащането на сесиите се осъществява по банков път, а условията се договарят на първа сесия.