Родителско консултиране

Няма перфектни родители! Има достатъчно добри родители!

проблеми с деца - родителско консултиране с психологДоброто родителство е умение, което се учи като всички други умения. То е въпрос на баланс между грижа и структура.

Целта на родителското консултиране е да се помогне на родителите да станат достатъчно добри родители, като се научат да изпълняват по-ефективно родителската си функция.

Родителската функция е свързана с това, родителите да внесат в отглеждането на детето структура (да бъдат авторитет) и сигурност (предпазване, грижа, подкрепа). Дисбалансът между тези два компонента се отразява негативно върху развитието на детето и се проявява под формата на проблем – поведенчески, емоционален, физиологичен.

Консултирането на родителите обхваща проблеми от тяхното ежедневие и начина, по който те взаимодействат с детето. Първоначално консултирането е насочено предимно към конкретен симптом, по повод на който родителите са потърсили помощ. Това са симптоми най-често свързани с поведението на детето. Заявката на родителя може да бъде например „да се справим с агресивното поведение на детето, с лъжите,  и т.н.“. Консултирането помага на родителите да осъзнаят, че макар симптомът да идва от детето, проблемът не е в него, а в семейната система. Родителите разбират, че проблема не идва от детето, а е създаден от начина, по който функционира тяхната семейна система. Затова САМО ТЕ, родителите, могат да разрешат проблема, защото САМО ТЕ могат да внесат промени в семейната система. Те могат да променят начина, по който възприемат своето дете и взаимодействат с него и помежду си. Родителите осъзнават, че ако наистина искат да променят ситуацията, първо трябва да променят нещо в себе си.

В хода на консултирането моята работа е насочена към това:

  • да помогна на родителите да осъзнаят, че на 1-во место трябва да поемат отговорностите, а не да се чувстват виновни за случващото се;
  • да информирам и обучавам родителите: относно въпроси, свързани с развитието на детето, на които съответства възрастта му; по отношение на емоциите, поведението;
  • да помогна на родителите да се почувстват сигурни, в себе си и в това, което правят;
  • превантивна работа – да предпазвам родителите от потенциални грешки;

Защо е необходимо да бъдат консултирани родителите, а не децата?

Родителското консултиране не предполага присъствието на детето. То е насочено към родителите, тъй като те са лидерите в семейната система. Те са тези, които могат да внесат необходимата промяна. Като водачи, тяхна е отговорността да зададат новата рамка, в която да се случи тази промяна. Промяната в семейната система може да бъде променена само от родителите. По същата причина родителят не е необходимо да споделя с детето за посещенията си при психолог, тъй като разрешаването на проблема не е отговорност на детето. Тук не става въпрос за скриване от детето, а за разграничаване на отговорностите.


Ако се нуждаете от консултация във връзка с вашето дете, можете да запишете час, като се свържете с мен по телефона, през формата за контакт  или на имейл  a_philipova@abv.bg.