Страх и любов – двете страни на монетата

Страх и любов - илюстрация към статията на психолог Аделина Филипова
Страхът има много желания, любовта няма друго желание, освен да се изпълни!

Мотивацията за всичко в живота е свързана с две емоции – страх и любов. Те са основните две сили, движещи съществуването ни. И ако страхът е едната страна на монетата, то другата страна е любовта! Любовта ни изпълва с доверие, увереност, спокойствие, сигурност – страхът е липсата им. Когато изпитваме негативни чувства, ние всъщност реагираме през страха. Когато се изпълваме с любов, няма начин да изпитваме страх.

Какво е и какво не е любовта!?

Психологът Nicola Kimber-Rogel за любовта: 

Любовта е природна сила. Можем да инсценираме съблазняване или да нагласим ухажване, но по-вероятно е резултатът от това да бъде сляпо увлечение или две илюзии в общ танц, отколкото любов.

Любовта е свободна в основата си. Вие не можете да накарате някой да се влюби във вас, нито можете да го предотвратите. Сама по себе си любовта не може да бъде продавана и не може да бъде купена. Тя идва по своя собствена воля и по определено от нея време, без да подлежи на каквото и да е човешко планиране.

Любовта не може да бъде нито възнаграждение, нито наказание. Тя не позволява деструктивното и оскърбително поведение да остане необуздано. Тя протестира, когато се нанася щета, посочва последиците, оставя място за изразяване на чувствата.

На любовта й пука, какво ще стане с теб, защото тя знае, че всички ние сме взаимосвързани. Любовта в основата си е милостива и емпатична.

Любовта знае, че „другият“ също е „самият себе си“. Това е истинската същност на любовта и тя сама по себе си не може да бъде манипулирана или обуздавана.

Любовта почита суверенитета на всяка душа. Любовта сама по себе си е отделен закон!

Сподели