Как сами творим собствената си реалност!?

Какво е „САМОСБЪДВАЩО СЕ ПРОРОЧЕСТВО“?

Ефектът на Пигмалион - цикъл на самосбъдващо се пророчество, схема

Самоизпълняващото се пророчество е типично за проблемните взаимоотношения. Като интерпретират погрешно поведението на своите партньори, хората помагат да се случи онова, от което всъщност най-много се страхуват и искат да избегнат. Така, несъзнателно, като формират погрешни обяснения и извличат погрешни заключения, хората водят ситуацията по посока на изпълнение на техните страхове. Така се превръщат в пророк на собствените си трудности и проблеми. И така това, от което човек се страхува, накрая се случва – предсказанието се сбъдва и заблудата се затвърждава. По този начин до голяма степен ние градим ежедневието и живота си!

Понятието самосбъдващо (самоизпълняващо) се пророчество, наречено още „ефект на Пигмалион“ *, се отнася до такъв начин на действие, с който човек потвърждава свои изначално погрешни вярвания. Най-известния пример в литературата за този психологичен феномен се съдържа в древногръцката легенда за цар Едип.  

В основата на този феномен лежи стремежа на човека да намери потвърждение на това, в което вярва. В стремежа си да препотвърждава убежденията си, човек несъзнателно прилага грешни начини на мислене и взема недостатъчно добри решения, в резултат на което предприема погрешни действия. Така по силата на връзката между вярване и поведение (като поведението е изводимо от вярването) предсказанието се сбъдва. Привидната валидност на нашите вярвания поддържа още повече заблудата, а поведението превръща невярното предсказание в реалност. Силната вяра и убеденост във верността на нещо, когато то фактически е грешно, повлиява хората така, че техните реакции в крайна сметка водят до изпълнението на поначало невярното предсказание, т.е. поведението, повлияно от очакванията, причинява тези очаквания да се изпълнят.

Субективните ни предварителни нагласи, представи, предразсъдъци са нещо различно от реалността, но те ни карат да имаме такова поведение, че да оформим реалността в съответствие с тях. Ако сме положително настроени, ще ни се случват положителни неща, ако сме негативно настроени – негативни.

Нашите нагласи оформят нашата реалност, като провокират поведение, което ги потвърждава и затвърждава все повече и така ги превръща в привидна „истина“. Накрая развоя на ситуацията изглежда така, като че сме били прави в предположението си. Накрая „магията“ сякаш се сбъдва.

Робърт Кинг Мъртън дава следната дефиниця за „самосбъдващо се пророчество“:

Самоизпълняващото се пророчество поначало е грешна постановка на ситуация, която провокира такова ново поведение, което прави оригинално грешната концепция да стане истинна. Привидната валидност на самоизпълняващото се пророчество увековечава грешката, защото „пророкът“ използва фактическият развой на събитията като доказателство, че той е бил прав от самото начало.

Как да излезем от омагьосания кръг на „самоизпълняващото се пророчество“?

За да се предпазим или да се възползваме от самосбъдващото се пророчество на първо место трябва да се вгледаме в себе си и да се опитаме да разберем дълбоките си нагласи – за себе си, другите и света. След това трябва да променим онези свои нагласи (дълбоки вярвания), които оценяваме като неверни и вредни за нас. Пътят на промяна на реалността минава през промяна на нагласите. Защото нагласата, която човек има (напр. «на другите не може да се вярва»), определя характера на действията му, а от там има само една крачка до нейното реализиране.

И да не забравяме, че нашите убеждения (вярвания) са по-силни от обективната реалност!

Те творят собствената ни реалност!

****************************************************************************************

* Легенда за Пигмалион: През Античността Пигмалион изсича мраморна статуя във формата на момиче (Галатея), в което се влюбва. Пигмалион отправя молба към боговете, да направят така, че девойката да оживее, за да може да се ожени за нея. И боговете удовлетворили желанието му. Галатея била не само с красива външност, но и с красива душа – била такава, каквато Пигмалион я измислил.

Сподели