Тревожните хора – по какво да ги познаем?

ТРЕВОЖНОСТТА НА ЧОВЕКА СЕ СЪЗДАВА ОТ ЧУВСТВОТО ЗА НЕСИГУРНОСТ 

Тревожността на човека се създава от чувството за несигурностОсновна характеристика на тревожния човек е това, че надценява опасността, като същевременно подценява собствените си възможности!

Тревожните хора:

* не приемат несигурност в никаква степен – не приемат факта, че живеем в свят на вероятности и случайности, свят в който няма абсолютна сигурност

* не осъзнават, че животът в такъв неопределен свят не трябва да ужасява, а да вълнува и да провокира

* имат голяма нужда да прогнозират какво ще се случи, какво ще им донесе бъдещето и да се опитват да предвидят (за да избегнат) възможно най-лошия сценарий

* не са склонни да поемат рискове и преди да предприемат нещо, търсят гаранции за успех (т.е. сигурност) –надценяват риска, като същевременно подценяват собствените си възможности

* оценяват вътрешната си стойност по външни постижения и/или според мнението на другите

* не са реалисти – не живеят „тук и сега“, а насочват вниманието си в бъдещето и не се стремят към удоволствията на настоящия момент

* не са обективни – мислят субективно

* не умеят да регулират емоциите и поведението си

* не умеят добре да планират и да си поставят краткосрочни и дългосрочни цели

* не умеят да се потопят изцяло в свои лични интереси и занимания

* не поемат отговорност за своите емоционални проблеми, а се оправдават или обвиняват другите или обстоятелствата

* са максималисти и перфекционисти, и се опитват да избегнат болката на всяка цена (но така избягват и удоволствието)

* имат ирационални вярвания, които им пречат да постигнат целите си (напр. трябва да бъда одобряван и обичан от всички)

(прочетете още „Тревожността – надценена нужда от сигурност“)

 

Сподели