Съзависима или съзнателна връзка

Близките взаимоотношения изискват определено ниво на осъзнатост/съзнателност. За много хора факта, че ние сме тези, които създаваме и сме отговорни за трудностите в нашите взаимоотношения е труден за възприемане. Това е основополагащ факт, който променя гледната точка и пътя, по който се свързваме с другите и със самите себе си. 

Възможно ли е в действителност да бъдем напълно автентични и естествени в една връзка? Възможно ли е да преминем от обичайните „психологически игри“ на обвинения към решаване на собствения проблем, създаващ трудност във взаимоотношението? Това което води до обвинително поведение е прикриването на определени чувства, а то на свой ред провокира другия да започне да се защитава. Такова поведение се среща при „психологическите игри“ и е характерно за съзависимите връзки. Алтернатива на съзависимите отношения е съзнателната връзка – тази, в която и двамата се ангажират да поемат отговорност вместо обвиняване. 

Кои са разликите между съзнателната и съзависимата връзка? 

Двойка на фона на залез

Съзнателна връзка е тази, при която хората са себеосъзнати за собствените си чувства и мисли и са отворени един към друг. В съзнателната връзка хората могат напълно да бъдат себе си и свързани. В съзависимата връзка има две половини, които се опитват да се превърнат в едно цяло – човек, който не обича себе си, се опитва по всякакъв начин да накара другия да го обича. В съзнателната връзка и двете лица знаят, че те са цялостни, пълноценни личности; знаят, че не се нуждаят от това, друг човек да ги допълва. В съзнателната връзка две лица съвместно „празнуват“, вместо да се опитват да получат или вземат нещо от другия.

СЪЗАВИСИМО VS. СЪЗНАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Съзависимо поведениеСъзнателно поведение
Ако някой се чувства зле, вие се опитвате да го накарате да се почувства по-добре – приемате, че това е ваше задължение. Често се тревожите за чувствата на други хора. Способни сте да бъдете присъстващи, когато хората около вас преживяват техните емоции. Окуражавате ги да усещат дълбоко своите емоции и да ги изразяват открито. 
Въпреки вашите усилия, хората около вас не променя лошите си навици.Не допускате прояви на лоши навици от важните за вас хора. Предприемате ефективни действия, които позволяват на другите да поемат пълна отговорност за своето благополучие. 
Не се свързвате с основни емоции, като гняв, страх, тъга. Трудно ви е признаването на гнева и неговото изразяване.Разпознавате телесните усещания, показващи, че сте гневни. Изразявате чувствата си по директен и открит начин, който другите могат да разберат и приемат.
Критикувате и често бивате критикувани. В себе си имате вътрешен критик, който често ви кара да се чувствате зле.Вие сте обект на много малко външна и/или вътрешна критика. Вашият вътрешен „критик“ е заместен от ваш собствен вътрешен „фен“. 
Изразходвате много енергия за да контролирате другите или за да избегнете контрол от тях.Наясно сте с нещата, които са във ваш контрол и съсредоточавате вниманието си върху тях. Правите избори, подкрепящи онези сфери, които истински можете да промените. 
В спорове изразходвате много енергия за установяване на „виновния“. И двете страни се опитват да докажат, че те са прави.  Когато се появят различия или трудности, проявявате отговорност и се питате дали вие не създавате проблема и какво може да се направи за да се постигне различен и по-добър резултат. 
В спорове се обявявате за „жертва“ или просто обявявате, че всичко е по ваша вина. Поемате и искате от другия също да поеме пълна отговорност за нещата, които се случват във връзката. Знаете, че истинска връзка е възможна само между лица, които са равни и поемат отговорност за нещата, случили се между тях. Всичко друго е оплитане, а не връзка. 
Често се съгласявате да правите неща, които не искате. Не се чувствате добре от това но не казвате нищо. Слушате сигналите на тялото и ума ви и вземате предвид всичко важно за вас, преди да се съгласите. Спазвате обещанията, които сте дали, но също така знаете как да ги промените, ако другия не спазва споразуменията помежду ви.

* Публикацията е подготвена по материал от онлайн-списание „Goop“

Сподели